ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
 
    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014      
Τουρνούα 1η Θέση 5 15 9 6 7 15 13      
Διασυλογικά 2η Θέση 5 15 7 18 7 29 13      
Κύπελα 3η Θέση 5 12 5 9 6 28 9      
                       
                       
Πανελλήνια 1η Θέση 1 6 17 19 2 - 5      
Πρωταθλήματα 2η Θέση 1 8 18 22 3 3 5      
  3η Θέση 2 6 11 5 2 2 7      
                       
                       
  1η Θέση           1        
Βαλκανικά 2η Θέση   1                
  3η Θέση     1   1          
                       
                       
  1η Θέση         12          
ΠανευρωπαΪκα 2η Θέση         7          
  3η Θέση         5          
  5η Θέση                    
                       
                       
  1η Θέση                    
  2η Θέση     1 1     1      
Παγκόσμια 3η Θέση         2 2        
  5η Θέση   1                
  9η Θέση                    
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
  1η Θέση     2 2 5 3 2      
Διεθνή τουρνούα 2η Θέση         5 3 3      
  3η Θέση       2 6 3 5      

 

                    ...................................................................................................................................................................................

 
    2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021      
Τουρνούα 1η Θέση 14 36 8              
Διασυλογικά 2η Θέση 15 23 11              
Κύπελα 3η Θέση 17 21 9              
                       
                       
Πανελλήνια 1η Θέση 13 15 5              
Πρωταθλήματα 2η Θέση 14 16 5              
  3η Θέση 8 14 2              
                       
                       
  1η Θέση                    
Βαλκανικά 2η Θέση                    
  3η Θέση                    
                       
                       
  1η Θέση                    
ΠανευρωπαΪκα 2η Θέση                    
  3η Θέση                    
  5η Θέση   1                
                       
                       
  1η Θέση   1                
  2η Θέση   -                
Παγκόσμια 3η Θέση   2                
  5η Θέση   1                
  9η Θέση   2                
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
  1η Θέση                    
Διεθνή τουρνούα 2η Θέση                    
  3η Θέση