ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
 
    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Τουρνούα 1η Θέση 5 15 9 6 7 15 13 14 36 8
Διασυλογικά 2η Θέση 5 15 7 18 7 29 13 15 23 11
Κύπελα 3η Θέση 5 12 5 9 6 28 9 17 21 9
                       
                       
Πανελλήνια 1η Θέση 1 6 17 19 2 - 5 13 15 5
Πρωταθλήματα 2η Θέση 1 8 18 22 3 3 5 14 16 5
  3η Θέση 2 6 11 5 2 2 7 8 14 2
                       
                       
  1η Θέση           1        
Βαλκανικά 2η Θέση   1                
  3η Θέση     1   1          
                       
                       
  1η Θέση         12          
ΠανευρωπαΪκα 2η Θέση         7          
  3η Θέση         5          
  5η Θέση                 1  
                       
                       
  1η Θέση                 1  
  2η Θέση     1 1     1   -  
Παγκόσμια 3η Θέση         2 2     2  
  5η Θέση   1             1  
  9η Θέση                 2  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
  1η Θέση     2 2 5 3 2      
Διεθνή τουρνούα 2η Θέση         5 3 3      
  3η Θέση       2 6 3 5